ابراهیم جمیلی


درباره ابراهیم جمیلی

خوش آمدید

و الباقیات الصالحات خیر عند ربک توابا و خیر املا(سوره کهف-آیه ۴۶)

۱۳آبان ۱۳۸۶،طلیعه یک حرکت انسان دوستانه بنام بنیاد نیکوکاری جمیلی با شماره ثبت ۲۹۸ و با مجوز رسمی سازمان بهزیستی استان میباشد،کلیه فعالیتهای بنیاد برای هیات موسس،هیات امنا و هیئت مدیره و بازرسان کاملاغیر سیاسی،غیر تجاری و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت قوانین مقدس جمهوری اسلامی ایران

تقدیرنامه‌های بنیاد نیکوکاری جمیلی