به گزارش روابط عمومی بنیاد حامیان دانشگاه تهران، جلسه کمیته اشتغال دانشجویی بنیاد حامیان دانشگاه تهران، سوم دی ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

 

در این جلسه، از اعضای کمیته مهندس سلمانی زاده با بیان اینکه چهار فاز اقدامات اجرایی برای بهبود سامانه اشتغال و متناسب سازی کار فنی با پیشروی پروژه در نظر گرفته شده است، اظهار داشت که مجموع این اقدامات توسط تیم فنی تا۲۲ بهمن اجرایی خواهد شد.

در ادامه جلسه مهندس اشکان محمدی، دبیر کمیته اشتغال، بر لزوم تنظیم جلسه و همکاری با شرکت های بزرگ تأکید داشت و خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی و اهمیت تولید محتوا و تداوم آن در شبکه های مجازی نقش مهمی در شناخت کمیته اشتغال دارد.

شایان ذکر است، طبق آمار در حال حاضر ۸۶۳ رزومه در سامانه اشتغال ثبت شده است و ۱۷ شرکت معتبر با سامانه مذکور در حال همکاری می باشند.

در همین راستا شرکت ارتباطات سیار ایران که با نام همراه اول شناخته می شود، همکاری خود را با بنیاد حامیان دانشگاه تهران آغاز کرده است.