نوزدهمین جلسه مستمر کمیته اشتغال دانشجویی بنیاد حامیان دانشگاه تهران روز یکشنبه ۲۴ شهریور ماه با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.

تشریح جزئیات آیین نامه جدید بورسیه دانشجویان برتر مبنی بر اولویت کار داوطلبانه بنیاد حامیان دانشگاه تهران و نحوه اجرایی شدن این آیین نامه ذیل پنجمین دوره بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران درسال تحصیلی جدید از اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

در این جلسه به استقبال ۷ شرکت مختلف برای جذب دانش آموختگان دانشگاه تهران اشاره شد.

در پایان مهندس محمدی، دبیر کمیته اشتغال نیز ضمن تاکید برضرورت مشارکت رابطان رشته های مختلف فنی، علوم پایه و علوم انسانی با کمیته اشتغال، اطلاع رسانی فعالیت های صورت گرفته را از اولویت های مهم این کمیته معرفی کرد.

هدف از تشکیل کمیته اشتغال تلاش برای ایجاد ارتباط موثر با شرکت ها و صنعت کشور به منظور تأمین نیروی انسانی شرکت ها از بین دانشجویان دانشگاه تهران است.