در ابتدای آیین دکتر محمود کمره ای رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دنشگاه تهران ضمن خوشامدگویی به مهمانان گزارشی از پویش منم دانشگاه تهرانیم که در اسفندماه ۱۳۹۶ به منظور تأمین نیازهای خوابگاه های کوی دانشگاه تهران برگزار شد ارائه دادند. ایشان عنوان کردند: «در مجموع حدود ۱۶۱ نفر در این پویش مشارکت کردند و در مجموع ۷۵۰ میلیون تومان تامین اعتبار شد که از این مبلغ حدود ۲۵۰ میلیون تعهد غیر نقدی و ۵۰۰ میلیون تومان نیز تعهد نقدی پویش است.»
ایشان در ادامه افزود: «بخشی از اقلام تاکنون خریداری شده و در اختیار خوابگاه قرار گرفته است که از آن جمله جاروبرقی، ماشین لباسشویی و دینام و پمپ آب کولر است و سایر اقلام نیز در فصل تابستان برای تجهیز اقلام اقدام خواهد شد.»
در این آیین اعضای کانون همیاران دانشجویی بنیاد حامیان دانشگاه تهران به معرفی خود پرداختند و تأسیس این کانون را به اطلاع مهمانان رساندند و ضمن معرفی خود تأثیر مثبت از خیرین را دلیل اصلی شکل گیری این کانون و حمایت های مادی و معنوی خیرین نیک اندیش دانشگاه تهران اعلام کردند و هدف از شکل گیری این کانون را ساماندهی به فعالیت های همیاری دانشجویی بنیاد و ترویج فرهنگ کار نیکوکاری بین دانشجویان دانشگاه تهران دانستند.
در این آیین همچنین، صندوق اندوخته نیکوکاری دانشگاه تهران به مبلغ ۲ میلیارد تومان با مشارکت خیرین و واقفین نیک اندیش دانشگاه تأمین اعتبار شد.
از جمله خیرین نیک اندیش که برای تأمین اعتبار صندوق اندوخته نیکوکاری اعلام اعتبار کردند: آقای دکتر حافظی ۵۰ میلیون تومان، بانک آینده ۱۰۰ میلیون تومان، شرکت کاریزما ۳۰۰ میلیون تومان، بنیاد خیریه محمد امین ترکمان ۱۰۰ میلیون تومان، خانم فاطمه شرفی ۵۰ میلیون تومان، خانم نوشین ناصر ۵۰ میلیون تومان، بنیاد نیکوکاری جمیلی ۱۰۰ میلیون تومان، مهندس موسوی ۵۰ میلیون تومان، آقای حمیدرضا شاه حسینی ۱۰۰ میلیون تومان، شرکت آفرینش ۲۰ میلیون تومان و بنیاد فرهنگی مصلی نژاد ۳۰ میلیون تومان.
در ادامه مراسم، آیین دستان ماندگار به پاس یک عمر فعالیت خیر نیک اندیش دکتر محمدرضا حافظی در حوزه مدرسه سازی کشور برگزار شد و از سردیس ایشان با حضو دکتر نیلی رئیس دانشگاه و اعضای هیدت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران رونمایی شد.

منبع:بنیاد حامیان دانشگاه تهران