آقای مهندس ابراهیم جمیلی، رئیس هیئت امنای بنیاد نیکوکاری جمیلی، بعنوان رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران انتخاب شد.

اعضای کمیسیون تخصصی معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، ابراهیم جمیلی را با بالاترین رأی به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب کردند.

انتخابات سه کمیسیون معادن و صنایع معدنی، کشاورزی و صادرات اتاق ایران به دلیل اینکه برخی از اعضا نتوانسته بودند به صورت آنلاین شرکت کنند، هفته گذشته ابطال و مقرر شد تا انتخابات به صورت حضوری مجدداً برگزار شود که روز گذشته برگزار گردید و ابراهیم جمیلی با ۱۹ رأی مجدداً به عنوان رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران انتخاب گردید.

ابراهیم جمیلی در پایان این انتخابات که برای دومین بار موفق به کسب کرسی ریاست کمیسیون تخصصی معدن شد به در جمع اعضای کمیسیون گفت: فضای رقابت دیگر تمام شده و اکنون فصل رفاقت رسیده و باید در این دو سال باقی مانده از عمر کمیسیون اتاق بازرگانی و با توجه به شروع کار دولت جدید تلاش کنیم تا وضعیت بغرنج معادن را بهبود ببخشیم و موانع کسب و کار این حوزه را با همدلی و هم فکری کم کنیم.

ابراهیم جمیلی در پایان همچنین اظهار داشت: این کمیسیون ظرفیت‌های مغفول حوزه صنایع معدنی و موضوعات زمین مانده در مسیر اصلاحات قوانین و مقررات را با بررسی دقیق و کارشناسانه مورد بررسی قرار خواهد داد و ضمن دوری از هیاهو و حاشیه‌سازی به عنوان بازوی مشورتی اتاق و دولت نقش آفرینی خواهد کرد.