جلسه کمیته اشتغال دانشجویی روز یکشنبه ۹ تیر ماه در بنیاد حامیان دانشگاه  تهران برگزار شد. در ابتدا رئیس کمیته، سرکار خانم دکتر جمیلی بر اطلاع رسانی دقیق تر این سامانه تاکید نمودند و افزودند جامعه هدف ما دانشجویان دانشگاه تهران هستند و باید در جهت اطلاع رسانی هرچه بیشتر دانشجویان بکوشیم تا با تنوع رشته های گوناگون ارتباط بهتری با کارفرمایان برقرار کنیم . جناب آقای سلگی مسئول اجرایی کمیته بر بازدید صورت گرفته دانشجویان رشته های زمین شناسی، مهندسی مواد و مهندسی معدن از یکی از کارخانجات گروه صنعتی و معدنی زرین که به همت بنیاد نیکوکاری جمیلی انجام شد گزارش مختصری ارائه دادند و افزودند بازدید مذکور  برای دانشجویان مفید بوده و دانشجویان استقبال خوبی از این بازدید داشتند . در پایان جناب آقای مهندس محمدی دبیر کمیته اشتغال پیشنهادات خود در خصوص اطلاع رسانی بیشتر سامانه اشتغال در برنامه های آتی از جمله جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه تهران مطرح نمودند.