اعضای هیئت مدیره

خانم لیلا جمیلی_رئیس هیات مدیره
آقای غلامحسین جمیلس_خزانه دار
آقای رضا جمیلی_عضو هیات
خانم شادی جمیلی_عضو هیات
آقای علی اکبری_عضو هیات
آقای جواد نزاری_بازرس
آقای سیروس میرزایی_بازرس علی البدل