اعطای حکم رئیس کمیته جوانان حامیان فناوری به سرکار خانم دکتر شادی جمیلی

در حکمی از سوی مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین دکتر عسگریان ابیانه، سرکار خانم دکتر شادی جمیلی در راستای ایجاد کمیته های تخصصی  به سمت رئیس کمیته جوانان حامیان فناوری منصوب شدند امید است با توکل به خداوند سبحان و پیروی از آموزه های اسلامی و مبانی علمی، ماموریت‌ها و وظایف محوله را در چهارچوب برنامه راهبردی مصوب هیات امناء و همچنین قوانین، سیاست ها و برنامه‌های مصوب دولت با جلب همکاری دانشگاهیان، پژوهشگران جوان علاقمند به علم و فناوری آن وزارت و صاحب‌نظران در مراکز دولتی و خصوصی، نقشی شایسته در تحقق اهداف محوله ایفا نماید.