به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی، روز شنبه اول مهر ۱۳۹۶، طی مراسمی با حضور دکتر سید حسن صدوق رییس دانشگاه، دکتر ابطحی، معاون پژوهشی و فناوری، دکتر حاج جباری معاون دانشجویی، مهندس بنی کریمی مدیر عامل بنیاد دانشگاهی شهید بهشتی و آقای ابراهیم جمیلی رئیس هیئت امناء بنیاد نیکو کاری جمیلی دو توافق نامه همکاری منعقد شد.
توافق در جهت کسب معاضدت و کمک های مالی از بنیاد خیریه جمیلی برای ۹۲ دانشجوی مستعد و پر تلاش دانشگاه که بعضا مشکلات مالی داشته باشند در قالب بورسیه جنبی یا قرض الحسنه اخلاقی به مدت یک سال و همکاری در جهت توسعه کسب و کارهای تجاری مرتبط با صنعت در دانشگاه موضوع این توافق نامه های منعقده بود.
مهندس جمیلی رئیس هیئت امناء بنیاد نیکو کاری جمیلی گفت: باید تلاش شود تا فرهنگ کار و زحمت از کودکی در میان ایرانیان نهادینه شود. چیزی که در سالیان اخیر به آن کم توجهی شده است. وی ابراز امیدواری کرد تا این بنیاد در زمینه اجرایی کردن ایده های مناسب همکار و همیار دانشگاه باشد و حتی در اجرایی شدن ایده های ناب و مطلوب صنعتی سرمایه گذاری مناسب انجام پذیرد؛ مقرر شد دکتر شادی جمیلی مدیرعامل بنیاد مذکور مسبت به هماهنگی امور توافق شده با بنیاد دانشگاهی شهید بهشتی هماهنگی نماید.
دکتر صدوق نیز در سخنان خود با اشاره به اینکه فعالیت و کار فرهنگ ایرانیان بوده است، از انعقاد این توافق نامه ها استقبال کرد و گفت: کاری که می بایست امروز در دانشگاه ها صورت پذیرد همانند کشور های پیشرفته این است که طرح ها و رساله های دکتری توسط سازمان های صنعتی نیازمند به خدمات دانشگاهی حمایت شود. به طوری که سرمایه گذاری در جهت معرفی استاد و استقرار آزمایشگاه خاص مورد نیاز دانشجویان از این طریق تأمین گردد. دکتر صدوق ابراز امید واری کرد انعقاد اینگونه توافق نامه ها در حوزه صنعت و دانشگاه بتواند عاملی برای تجاری سازی ایده های مناسب علمی اساتید و دانشجویان باشد. توافق نامه های همکاری مشترک بنیاد نیکوکاری جمیلی و دانشگاه شهید بهشتی با تلاش بنیاد دانشگاهی شهید بهشتی و پشتیبانی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه منعقد شده اند.
دکتر پریسا بهبهانی معاون آموزش و توسعه پروژه های بنیاد اظهار داشت: بنیاد دانشگاهی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۵ در محل معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه استقرار یافته است و فعالیت در حوزه آموزش و توسعه پروژه ها، جلب مشارکت خیرین، سازمان های مردم نهاد و سازمان های مالی برای حمایت از پروژه های بنیاد و تدوین سازمان اجرایی برای ایجاد شرکت های پروژه محور با استفاده از امکانات و ظرفیت های مکانی و امکانات سخت افزاری پردیس های دانشگاهی و شهید عباسپور و پارک علم و فناوری زیراب و آبسرد در جهت ایجاد درآمد و ثروت برای دانشگاه از مهمترین اهداف بنیاد دانشگاهی شهید بهشتی است.