اهدای عیدانه به صندوق بنیاد حامیان دانشگاه فنی و حرفه ای

با توجه به  نزدیک شدن به عید باستانی نوروز مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال عیدانه به صندوق امداد دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای  ، برای ١١٠دانشجو توسط رئیس هیئت امنای بنیاد نیکوکاری جمیلی جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی و رئیس دبیرخانه جشنواره  اندیشمندان و دانشمندان جوان سرکار خانم دکتر شادی جمیلی اهدا گردید.