اهدای یک دستگاه چیلر صنعتی به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

بنیاد نیکوکاری جمیلی یک دستگاه چیلر صنعتی جهت ثابت نگاه داشتن دمای بخش خطی  به کتابخانه مرکزیََ  دانشگاه تهران اهدا نممودند . با کمک این دستگاه، مخزن بخش خطی کتابخانه در طول سال، در دمای ثابت ۱۸ درجه ثابت خواهد بود، این در حالی است که پیش از این، در تابستان گاه درجه هوا تا نزدیک چهل می رسید. بدین ترتیب، شرایط مساعد برای حفظ بهتر این آثار فراهم شده است.