اولین وبینار (نشست مجازی) خیرین آموزش عالی کشور در روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت آنلاین با حضور دبیر ستاد خیرین، رئیس صندوق رفاه دانشجوئی، بنیادهای خیرین دانشگاه های سراسر کشور و جمعی از خیرین آموزش عالی تشکیل شد.
در این نشست سرکار خانم دکتر جمیلی نیز به صورت آنلاین شرکت نمودند.
موضوع این وبینار طرح تجهیز، تعمیر و ارتقا خوابگاه های رتبه ۴ و ۵ به رتبه ۱ با مشارکت صندوق رفاه دانشجویان به میزان ۴۰٪ ، منابع داخلی دانشگاه ها به میزان ۳۰٪ ، و حمایت خیرین به میزان ۳۰٪ بود. در این جلسه، مسئولین تعدادی از دانشگاه های سراسر کشور مشکلات خوابگاه های موجود خود را بیان نمودند و سهم ۳۰% دانشگاه را تقبل کردند، و همچنین جناب آقای مهندس قلم چی و جناب آقای دکتر اسپرورین آمادگی خود را جهت حمایت اعلام نمودند.
با توجه به اهمیت موضوع خوابگاه های دانشجویی و مهلت محدود برای تعمیر و تجهیز آنها مقرر گردید توافقنامه ای به همین منظور تهیه و به امضا برسد تا برای سال تحصیلی آتی به بهره برداری برسد و عملیات اجرایی آنها در تابستان صورت گیرد .