بازدید مهندس ابراهیم جمیلی، رئیس هیئت‌امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی از “موزه علوم” دانشگاه تهران