بازدید رئیس هیات امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی ازساختمان در حال احداث دانشگاه کارآفرینی

جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی رئیس هیات امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی از ساختمان در حال احداث دانشکده کارآفرینی بازدید نمودند.

ایشان در طی جلسه ای که با ریاست دانشکده کارآفرینی جناب آقای دکتر زالی داشتند تصمیم به کمک در ساخت ساختمان دانشکده کارآفرینی گرفتند.ایشان بجز پرداخت مبلغ سالیانه برای این دانشگاه در طی دو مرحله مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به این دانشگاه کمک نمودند.

وی معتقد است کمک در راستای رشد و بهبود شرایط دانشگاه ها یکی از عوامل مهم جهت آبادانی کشور می باشد .