اولین نمایشگاه کار دانشکده مدیریت ۲۸ و ۲۹ آبان ماه با هدف برقراری ارتباط دوسویه بین کارجویان و کارفرمایان برگزار شد. این نمایشگاه با شعار “زندگی کوتاه تر از آن است که شغل اشتباهی را انتخاب کنیم” با حضور جناب دکتر نیلی ریاست دانشگاه تهران، دکتر سهرابی ریاست دانشکده مدیریت، اعضای هیأت رئیسه دانشکده مدیریت و اساتید و دانشجویان و سایر مدعوین مرتبط با نمایشگاه، کار خود را آغاز نمود.

در افتتاحیه این نمایشگاه دکتر سهرابی ضمن خیر مقدم به مدعوین از کارجویان و کارفرمایان خواستند تا از این نمایشگاه بازدید نمایند همچنین دکتر نیلی ریاست دانشگاه بر تغییرات سریع کمی و کیفی بازار کار اشاره نمودند و از کارجویان خواستند بر بین المللی شدن کسب و کار های امروزی با توجه به تحولات سریع و شگرف تکنولوژی توجه نمایندو خود را مطابق با نیاز روز آماده ورود به بازار کار نمایند.
طبق گزارش دکتر امین دبیر علمی نمایشگاه کار در نمایشگاه حاضر ۵۰ شرکت معتبر شامل ۲۰ شرکت بین المللی و ۳۰ شرکت داخلی و در مجموع ۱۲۰ فرصت شغلی جدید و بیش از ۴۲۸۰ رزومه دریافتی است. در افتتاح این مراسم دکتر جمیلی رئیس کمیته اشتغال و دکتر غلامی قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران ضمن بازدید از نمایشگاه کار از حضور پرشور کارجویان استقبال نمودند و افزودند چنین فضاهایی می تواند تجربه خوبی در جهت الگو گرفتن ادامه فعالیت های کمیته اشتغال باشد.