بازدید مهندس ابراهیم جمیلی از نمایشگاه اختصاصی فاطمه حمامی هنرمند توانیاب

مهندس ابراهیم جمیلی رئیس هیئت امنای بنیاد نیکوکاری جمیلی به همراه دکتر ساداتی نژاد مدیر عامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران در تاریخ ۸ بهمن ۹۷ از اولین نمایشگاه اختصاصی آثار هنرمند توانمند توانیاب فاطمه حمامی که با حمایت موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) برگزار شد از اثار این هنرمند گرانقدر بازدید نمودند .