بازدید مهندس جمیلی از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

در روز سه شنبه مورخ ۲۳/۵/۹۷ مهندس ابراهیم جمیلی به همراه خانم ها دکتر شادی جمیلی و مهندس شبنم اسدی و آقایان دکتر غلامی و مهندس مرادی به دعوت ریاست محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران آقای  دکتر رسول جعفریان  در دفتر ریاست آن مجموعه حضور پیدا کردند.

در سال ۹۶سیستم برقی تالار ابوریحان کتابخانه مرکزی با حمایت بنیادنیکوکاری جمیلی تجهیز گردید ،در این جلسه بازدیدی از تالار ابوریحان کتابخانه مرکزی که با حمایت بنیاد انجام گرفته بود به عمل آمد.

مهندس جمیلی از تالارهای مختلف این مرکز  به همراه ریاست محترم مجموعه نیز دیدن نمودند.

پس از بازدید از گنجینه های ارزشمند  خطی ،مهندس جمیلی با اشاره به حفظ این گنجینه ارزشمند  و عدم وجود تهویه این بخش مهم ،تجهیز و تعویض سیستم تهویه آن بخش را تقبل نمودند .

همچنین سرکار خانم دکتر جمیلی به دلیل وضعیت نامساعد صندلی های تالار ابوریحان، تعویض آنها  را با حمایت بنیاد به عهده گرفتند.

در ادامه مهندس جمیلی کتابخانه مرکزی را مکانی امن جهت حفظ مستندات دانسته و مجموعه کاملی از روزنامه ها و مجلات ارزنده خود را به این مجموعه تقدیم نمودند