هجدهمین جلسه هفتگی کمیته اشتغال دانشجویی دانشگاه تهران روز یکشنبه ۳ شهریور ماه با حضور اعضای اجرایی  این کمیته در ساختمان بنیاد حامیان دانشگاه تهران برگزار شد .
در ابتدای جلسه مسئول اجرایی کمیته گزارش مختصری  از اقدامات صورت گرفته شامل  جلسه با مسئول منابع انسانی شرکت کیسون، رایزنی اولیه  با شرکت های پاکشوما و ..را ارائه نمودند و سپس سرکار خانم بهشتی به  تحلیل آماری  رزومه های دریافتی متقاضیان  پرداخته و نظرات و پیشنهادات هریک از اعضا را در زمینه ساماندهی بهتر اهداف کمیته جویا شدند.در پایان موارد فنی این سامانه پیگیری  و برنامه های پیشنهادی آتی به منظور اطلاع رسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .