جلسه هم اندیشی خیرین دانشگاه تهران با حضور خیرین نیک اندیش در دانشگاه تهران برگزار گردید .

در این جلسه در خصوص تامین هزینه های جاری بنیاد و چگونگی افزایش تعداد حامیان دانشگاه به تبادل نظر و اعلام پیشنهاد پرداختند.

بعد از جلسه هم اندیشی خیرین مراسم آیین نیکانه نیز برگزار گردید.در ابتدای آیین دکتر کمره ای رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران ضمن خوش آمد گویی به مهمانان ،گزارشی از پویش دانشگاه تهران که در اسفند ۱۳۹۶ به منظور تامیین نیازهای خوابگاه های دانشگاه تهران برگزار شد ارائه دادند ،در جریان پنجمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران،مهندس ابراهیم جمیلی (رئیس هیئت امنای بنیاد نیکوکاری جمیلی ) مبلغ ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، ۳۰۰۰متر پرده ،۲۰۰۰متر موکت  و ۹۰ تخت که جمعا مبلغ ۸۶۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد و خانم دکتر شادی جمیلی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ۳۵ تخت ،به صندوق اعتبار دانشگاه تهران اعطا نمودند.

همچنین  در آیین نیکانه بنیاد حامیان دانشگاه تهران که مورخ یکم خرداد ماه یکهزارو سیصدو نودو هفت برگزار گردید صندوق اندوخته نیکوکاری دانشگاه تهران به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط خانم دکتر شادی جمیلی (عضو هیئت مدیره بنیاد نیکوکاری جمیلی ) تامین اعتبار گردید.

امید است بتوان در راستای ترویج فرهنگ کار نیکوکاری و رشد علم گامی موثر برداشت.