مجمع عمومی بنیاد حامیان دانشگاه تهران با حضور اعضا هیئت امنا و هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران روز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا گزارش هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد حامیان در خصوص فعالیت‌های عمومی صورت گرفته در سه حوزه‌ی اصلی تکریم خیرین و واقفین و ترویج فرهنگ نیکوکاری، توسعه مشارکت‌های مردمی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بنیاد ارائه گردید و فعالیت‌های کیفی بنیاد حامیان در خصوص تکریم خیرین و ترویج فرهنگ نیکوکاری نیز به تفکیک ارائه شد. پس از قرائت گزارش بودجه توسط رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد حامیان، بودجه سال ۱۳۹۹ نیز توسط اعضا تصویب شد.

در ادامه، نامه بورسیه ۵۰۰ دانشجوی برتر دانشگاه تهران مابین بنیاد علمی آموزشی قلم چی و دکتر نیلی احمدآبادی (رئیس هیئت امنای بنیاد حامیان دانشگاه تهران) امضا شد و بنیاد علمی آموزشی قلم چی تعهد بورسیه‌ی  ۵۰۰ دانشجوی برتر دانشگاه را به مدت ۳ سال دیگر نیز پذیرفت.

در پایان جلسه نیز آئین رونمایی از کتاب حامیان دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸ که به تفکیک پردیس، دانشکده و واحدهای دانشگاه تهران طراحی شده‌است رونمایی گردید. این کتاب با هدف تکریم خیرین نیک اندیش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸ طراحی و منتشر شده‌است و در اختیار واحدهای دانشگاهی قرار می‌گیرد.