جلسه کمیته اشتغال بنیاد حامیان دانشگاه تهران در روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه با حضور اعضای کمیته در محل بنیاد حامیان برگزار شد. در این جلسه گزارش آماری اجمالی از تعداد، مقاطع تحصیلی و رشته های تحصیلی ثبت نام کنندگان ارائه شد و در این جلسه آقای مهندس محمدی بیان نمودند با توجه به تعداد ۹۵۰ رزومه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه تهران در سامانه ضروری است توجه بیشتری به زیرساخت های موجود صورت پذیرد، همچنین با توجه به ضرورت موضوع اشتغال در کشور، این سامانه می تواند تا حد زیادی پاسخگوی نیاز دانشجویان دانشگاه تهران باشد. در ادامه این جلسه جناب آقای دکتر غلامی پیشنهاد خود را در خصوص تغییر نام کمیته اشتغال به کمیته اشتغال و ایده پردازی مطرح نمودند. در پایان سرکار خانم دکتر جمیلی از ساختار سامانه جدید اشتغال استقبال و بر افزایش کارایی و اطلاع رسانی آن تاکید نمودند.