نخستین جلسه کمیته جوانان حامیان فناوری برگزار گردید

در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ نخستین جلسه کمیته جوانان حامیان فناوری در دفتر ستاد خیرین وزارت علوم،تحقیقات و فناوری  با حضور دکتر عسگریان ابیانه ،دکتر ظهور و خانم ها دکتر شادی جمیلی ،مهندس زندی و  شبنم اسدی برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه  دکتر عسگریان در ارتباط با شرایط و ضوابط آیین نامه مربوط به این کمیته توضیحاتی را ارائه دادند و مقرر گردید این آیین نامه تنظیم گردد .

در ادامه دکتر ظهور پیشنهاداتی را در این خصوص مطرح کردند و خانم دکتر جمیلی مواردی را  در ارتباط با جذب بنیاد هایی که می توانند در جهت پیشبرد فعالیت های کمیته جوانان حامیان فناوری همکاری داشته باشند ،ارائه نمودند.

ایشان افزودند امید است با شروع فعالیت این کمیته تمامی جوانان علی الخصوص کارآفرینان به این کمیته بپیوندند و روز به روز شاهد رشد آن باشیم.