بورسیه ۵۰ دانشجوی مناطق سیل زده توسط بنیاد نیکوکاری جمیلی

با توجه به سیل اخیر و صدمه دیدن بسیاری از هم وطنان عزیزمان در مناطق مختلف کشور ، بنیاد نیکوکاری جمیلی ۵۰ نفر از دانشجویان مناطق سیل زده مشغول به تحصیل را بورسیه می نماید.