مهر، سرآغاز فصل علم آموزی است؛ علم چگونه آموختن!
در مهر، تلاش و ممارست و تفکر گرد هم می آیند تا علم را بیافرینند.
اول مهر، روز بازگشایی درهای قصر علم به روی جان‌های مشتاق است.
مهر، شاه راهی است که به دروازه‌های علم منتهی می‌شود.
با مهر، به سوی باغ سبز و پرگل علم می‌رویم به امید آن که با بوییدن گل‌های آن، آداب علم‌آموزی را نیز فراگیریم.
مهر، یک فرصت است؛ فرصت قدم نهادن در جاده پرپیچ و خمِ علم.
مهر، نقطه آغاز ماراتن علم‌آموزی است.
مهر، عرصه شکوفایی علم‌آموزی است.
سرچشمه‌های علم در مهر نهفته‌اند.
مهر، تداعی‌گر تلاش و پویایی در راه کسب علم است.
مهر را با مهر، برای کسب آداب علم‌آموزی آغاز كنيم.

آغاز ماه مهر و کلاس‌های مجازی مبارک!