این بنیاد نهادی است که از انگیزه والای خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف به حمایت از دانش آموزان و دانشجویان علاقمند به ادامه تحصیل نموده است.حمایت همه جانبه از دانش آموزان و دانشجویان نیازمند کار آمدترین روش برای پیشرفت تحصیلی فرزندان این مرز و بوم و رشد و تعالی کشور می باشد و این امر مهمترین مأموریت بنیاد است.

بنیاد با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در حوزه تحصیلی و آموزشی می کوشد ادامه تحصیل افراد تحت پوشش نیازمند را فراهم نماید.این بنیاد نیکوکاری،غیرانتفاعی،غیرسیاسی و غیر دولتی است و با اتکاء به جلب مشارکت های هیئت امنای خود اداره می شود.

هیئت امناء و کارکنان صمیمانه در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف نیکوکارانه تلاش می کنند.و نه تنها به حمایت تحصیلی فرزندان این سرزمین می پردازند بلکه اندیشه والای کمک به هم نوع را ترویج می نمایند. خدمتگذاری،شفافیت،پاسخ گویی،بی ادعا بودن و حفظ کرامات انسانی مهمترین ارزشهای این نهاد خیریه می باشد.