به گزارش روابط عمومی بنیاد حامیان دانشگاه تهران، بنیاد نیکوکاری جمیلی سال ۱۳۹۹ مبلغی جهت تجهیز سیستم صوتی مسجد دانشگاه تهران اهدا نمود.

مسجد دانشگاه تهران از نخستین مساجد با طراحی مدرن در شهر تهران است که به وسیله عبدالعزیز فرمانفرماییان طراحی و در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۴۵ با حضور ایوب خان، رئیس‌جمهور پاکستان افتتاح شد.

مسجد دانشگاه تهران در فضایی به وسعت ۱۸۰۰ مترمربع ساخته شده که ۹۰۰ مترمربع به شبستان و ۹۰۰ مترمربع نیز به صحن مسجد اختصاص یافته‌‌است. زیرسازی بنا از سنگ اصفهان و بتن مسلح و دارای گنبدی به شکل عدسی است که پایه‌های آن را ستون‌های مورب از بدنه اصلی ساختمان جدا کرده‌‌است. ستون‌ها و فلکه دور گنبد و شبکه‌های طبقه اول از کاشی معرق و توسط استادان کاشی‌ساز اصفهانی تراشیده و نصب شده‌است. کتیبه‌های شبستان نیز به همین شیوه از زمینه یک رنگ ساخته شده‌است.

از آنجایی که سیستم صوتی مسجد دانشگاه تهران اخیرا دچار مشکل بود، بنیاد نیکوکاری جمیلی در سال ۹۹ مبلغی را جهت تجهیز و تعمیر سیستم صوتی مسجد دانشگاه اهدا نمود.