تجهیز کتابخانه مرکزی و تعویض صندلی های تالار ابوریحان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران از اقدامات ارزشمند بنیاد نیکوکاری جمیلی در خصوص حمایت از آینده سازان کشور و ارتقای علم و دانش است.

View this post on Instagram

تجهیز کتابخانه مرکزی و تعویض صندلی ها از دیگر اقدامات ارزشمندی است که توسط بنیاد نیکوکاری جمیلی در سال ۱۳۹۸ صورت بپذیرفت. ———————————— بنیاد حامیان دانشگاه تهران از خانواده خود(اعضای محترم هییٔت علمی،دانش آموختگان،کارمندان،دانشجویان و دوستداران دانشگاه تهران) دعوت مینماید نسبت به حمایت از آینده سازان کشور و ارتقای علم و دانش به صفحه نیکوکاری بنیاد https://utf.ut.ac.ir/landing/ که در بیو صفحه نیز قرار داده شده است مراجعه نمایند. هر حمایتی از طرف شما خیر نیک اندیش،فارغ از نوع و مقدار آن،الهام بخش آغاز فصلی جدید در آفرینش آینده روشن برای جوانان کشور عزیزمان خواهد بود. @mjmohammadi17 #کرونا #اهدا #بورسیه #دانشگاه_تهران#حمایت# #صندوق_نیکوکاری_دانشگاه_تهران #توسعه_پایدار #بنیاد_نیکوکاری_جمیلی

A post shared by بنیاد حامیان دانشگاه تهران (@hamiyanut) on