بنیاد نیکوکاری جمیلی در سال ۱۳۹۸  هزینه های مراسم افطار مسجد دانشگاه تهران را اهدا نمودند.

شایان ذکر است بنیاد نیکوکاری جمیلی در سال ۱۳۹۸ بخشی از هزینه های جاری(خیر مضاعف) بنیاد حامیان دانشگاه تهران را  اهدا نموده است، از دیگر اقدامات نیکوکارانه بنیاد نیکوکاری جمیلی در دانشگاه تهران می توان به بورسیه تعداد ۶۰۰ دانشجوی برتر دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۵ تا کنون اشاره کرد. همچنین این بنیاد در سال های گذشته برای بهسازی سیستم تهویه هوای موزه جانورشناسی پردیس علوم دانشگاه تهران و بهسازی سیستم تهویه تالار نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، برگزاری دو دوره جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان و کمک به هزینه های جاری بنیاد و دیگر کمک ها به دانشگاه تهران مبالغی را اهدا کرده است.