جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار می شود

جشنواره علوم پایه و زیستی اندیشمندان و دانشمندان جوان در آذرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جمیلی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره  اندیشمندان و دانشمندان جوان در نشست خبری که امروز در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران برگزار شد، خاطرنشان کرد: این جشنواره در پنج بخش زمین شناسی، فیزیک، ریاضی، علوم کامپیوتر و شیمی در هشتم آذرماه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایده ها و طرح های نوآورانه می توانند از سوی دانشگاهها و مراکز مختلف علمی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شوند، افزود: به طرح ها و پژوهش های برتر بر اساس استانداردها جوایزی اعطا می شود.

جمیلی با تاکید بر اینکه ایده ها و طرح های ارائه شده در راستای اجرایی و عملی شدن حمایت می شوند، افزود: در واقع طرح هایی که قابلیت اجرایی شدن دارند به عنوان برترین طرح ها انتخاب می شوند تا با حمایت هایی که صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران از آنها می کنند، به نتیجه برسند.

رئیس بنیاد نیکوکاری جمیلی با تاکید بر اینکه سه طرح برگزیده انتخاب خواهد شد، تصریح کرد: همچنین یک طرح برتر خواهیم داشت که به آن یک گرنت پژوهشی اعطا خواهد شد؛ این گرنت در راستای اجرایی، تجاری سازی و تولید محصول در این زمینه خواهد بود.

رئیس بنیاد نیکوکاری جمیلی با تاکید بر اینکه همچنین قرار است فرابورس به این جشنواره ورود پیدا کند، خاطرنشان کرد: این موضوع می تواند در راستای تجاری سازی طرح های برتر موثر واقع شود.