با هدف ایجاد همکاری های علمی و پژوهشی و در ادامه فعالیت های بنیاد نیکوکاری جمیلی در دانشگاه تهران جلسه ای مشترک بین نمایندگان این بنیاد و اعضا هیئت رئیسه و هیات علمی گروه معدن برگزار گردید:

در این جلسه که با حضور آقایان ابراهیم جمیلی (رئیس هیئت امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی) و رئیس دانشکده مهندسی معدن آقای دکتر مجدی برگزار شد طرفین ضمن معرفی مجموعه های خود ابراز امیدواری نمودند بتوانند نیازهای کشور را در صنایع معدنی به خصوص صنایع فلزی(غیرآهنی) در قالب تفاهم نامه همکاری و اجرایی مرتفع نمایند.

در این جلسه همچنین مقرر گردید که کارگروهی مشترک برای اعلام نیازهای صنعتی و معدنی گروه زرین و توانمندی های دانشکده مهندسی معدن تشکیل و در قالب آن مسائل رفع رجوع گردد.

اسامی افرادی که در این جلسه شرکت داشته اند:

دکتر شفاهی تنکابنی               استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر خسروی                      معاون دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

دکتر قره باغی                      معاون پژوهشی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

دکتر مرادزاده                      معاون پژوهشی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

دکتر جوزانی                       مدیر روابط بین الملل دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

دکتر حسینی                    عضو هیئت مدیره شرکت های گروه زرین

دکتر غلامی                       قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران

دکتر شادی جمیلی                عضو هیئت مدیره بنیاد نیکوکاری جمیلی

دکتر شهرام شریعتی             عضو هیئت مدیره شرکت های گروه زرین