روز سه‌شنبه مورخ ۹۹.۳.۲۷ جلسه هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران با حضور جناب آقای دکتر کمره‌ای (رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران) آقای دکتر ساداتی نژاد (مدیر عامل بناید حامیان دانشگاه تهران) و سایر اعضای هیئت مدیره متشکل از جناب آقای دکتر مصلی نژاد، جناب آقای مهندس قلم‌چی، سرکار خانم دکتر جمیلی و سرکار خانم دکتر جلالیانس برگزار گردید.

جلسه با سخنان جناب آقای دکتر غلامی، دبیر جلسه هیئت مدیره، حول محور اقدامات کلی صورت گرفته بنیاد حامیان دانشگاه تهران آغاز گردید.

سپس، سرکار خانم دکتر جمیلی (رئیس کمیسیون اشتغال)  خلاصه‌ای از اقدامات کمیسیون اشتغال از زمان آغاز به کار این کمیسیون، یعنی از بهمن ماه سال ۹۷ ارائه نموده و در ادامه افزودند که این کمیسیون تا کنون با ۲۶ شرکت همکاری داشته و نزدیک به ۱۰۰۰ دانشجو از رشته‌های مختلف دانشگاه تهران رزومه خود را در این سامانه به ثبت رسانده‌اند. ایشان هم‌چنین اضافه کردند که طی این مدت برای ۴۰ دانشجو اشتغال‌زایی صورت گرفته‌است.

سپس جناب آقای مهندس اشکان محمدی از شرکت بهبود سیستم و نیز دبیر کمیسیون اشتغال، در حضور سرکار خانم دکتر جمیلی، رئیس کمیسیون اشتغال و دیگر اعضا، توضیحاتی را در خصوص سامانه جدید طراحی شده و نحوه استفاده کارفرما و کارجو از این سامانه مطرح کردند.

در ادامه، سایر اعضای هیئت مدیره بنیاد حامیان نیز نظرات خود را در خصوص کمیسیون اشتغال مطرح نمودند و در پایان از جناب آقای رضا لطفی‌زاده، یکی از همیاران فعال بنیاد حامیان دانشگاه تهران به سبب جذب خیرین متعدد برای این بنیاد نیز تقدیر به‌عمل آمد.