به گزارش موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان، تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران پنج‌شنبه شب  از هفت باغ مهربانی(خانه سالمندان زنجان) بازدید کردند.

در این بازدید دکتر بابک ضیاء عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با بیان اینکه کار بسیار خوبی در این مرکز برای ساماندهی سالمندان انجام شده است، اظهار کرد: این گونه اقدامات خیر باید بیشتر شود.

وی با بیان اینکه جامعه هدف از کودکان کار تا جامعه سالمندی باید مورد حمایت قرار گیرند، تصریح کرد: این حمایت‌ها باید به صورت مستمر ادامه پیدا کند.

عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با بیان اینکه مردم باید بیشتر با مشکلات و همچنین حمایت‌های صورت گرفته آشنا و در جریان قرار گیرند، ابراز کرد:  آگاهی عموم در این رابطه کم بوده و باید افزایش پیدا کند.

دکتر ضیاء با اشاره به اینکه رسانه‌ها در این رابطه مهم بوده و اثرگذار هستند، خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی در زمینه حمایت از این جوامع مهم بوده و باید صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در مراکز نگهداری سالمندان باید برنامه‌ها همراه با سرگرمی و اشتغال باشد، گفت: نباید این گونه مراکز تنها برای نگهداری افراد باشد.

عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه امید به زندگی همراه با کار به وجود می‌آید، اظهار کرد: خلاقیت در این افراد را می‌توان با استعدادیابی انجام داد.