حضور بنیاد نیکوکاری جمیلی در مراسم نو دانشجویان سال۹۷ پردیس علوم دانشگاه تهران

به گزارش دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، مراسم آیین ورودی نو دانشجویان ۳۱شهریور با حضور رئیس پردیس علوم،هیئت رئیسه، مدیران و استادان پردیس علوم و والدین نودانشجویان برگزار شد. دکتر نیکنام، رئیس پردیس علوم ضمن خوش آمد گویی به والدین نودانشجویان از ورود دانشجویان جدید اظهار خوشحالی کردند و در ادامه نیز چون سال های ماقبل همزمان با برگزاری آئین ورودی برای نودانشجویان، همایشی تحت عنوان«خانه و دانشگاه » ویژه خانواده نو دانشجویان باهدف هرچه بیشتر والدین با محیط تحصیل دانشجویان و تبادل نظر با مسئولان پردیس علوم در زمینه ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دانشجویان برگزار شد. در ادامه مراسم سرکار خانم شادی جمیلی مدیر جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با معرفی و نحوه شرکت در جشنواره دوم که قدم بزرگی در جهت ارتباط صنعت با دانشگاه است اطلاع رسانی نمودند.

همچنین لازم به ذکر است بنیاد نیکوکاری جمیلی با برگزاری پویش #منهمدرجشنوارهاندیشمندانودانشمندان_جوان شرکت می کنم در جهت آشنایی و اطلاع رسانی بیشتر دانشجویان با جشنواره مسابقه ای در بین دانشجویان شرکت کننده در پویش انجام داد.
با توجه به تعداد زیاد شرکت کنندگان در این پویش از نودانشجویان قرعه کشی به عمل آمد و به مناسبت روز برگزاری جشنواره (۷ آذر)به قید قرعه به ۷نفر کارت هدیه ۵۰۰۰۰۰ریال تعلق گرفت .