اولین دوره جشنواره ملی روستا از تاریخ ۱۴ الی ۱۹ مرداد ماه ۹۸ به مدت  یک هفته  در محل نمایشگاه های گاوازنگ زنجان برگزار شد و بنیاد نیکوکاری جمیلی با هدف معرفی بنیاد و ارائه عملکرد ۱۱ ساله در راستای اشاعه فرهنگ نیکوکاری و انسان دوستی در غرفه شماره ۳۴ این نمایشگاه حاضر بود .

در مدت برگزاری نمایشگاه ضمن توزیع بیش از صدها پک معرفی بنیاد و بروشور ، غرفه  بنیاد با استقبال بیش از ۱۰۰۰ نفر از بازدیدکنندگان همراه بود. در میان بازدیدکنندگان می توان به حضور  معاون محترم سیاسی و امنیتی استان زنجان، مدیر کل محترم امور روستایی ، فرماندار محترم شهرستان طارم، مشاور محترم وزیر کشور در امور زنان و خانواده در غرفه بنیاد نیکوکاری جمیلی  اشاره داشت . امید است حضور در چنین رویداد هایی زمینه ساز ایجاد فضای نیکوکاری و حمایت از اندیشمندان و پژوهشگران جوان مستعد گردد.