حضور مهندس ابراهیم جمیلی در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه شریف

کنفرانس دو روزه  حکمرانی و سیاستگذاری عمومی ۱۳ و ۱۴ بهمن  در سه بخش اصلی نظری – موضوعی و کاربردی سیاستگذاری در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد . در این کنفرانس دو روزه که دو حوزه اصلی نظری و کاربردی  با رویکرد سیاستگذاری باز، تعامل جامعه، نخبگان و حاکمیت  پرداخته شد . در حوزه اختصاصی نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی علمی، فرهنگی مهندس ابراهیم جمیلی رئیس هیئت امنای بنیاد نیکوکاری جمیلی ، دکتر عباس مصلی نژاد مدیر عامل بنیاد فرهنگی مصلی نژاد، دکتر سهراب پور رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف،دکتر سوزنچی دبیر اجرایی کنفرانس و دکتر نایینی جزو اعضای اصلی پنل بودند و دکتر ملکی و دکتر اشتریان و دیگر صاحب نظران این عرصه نیز حضور داشتند  .

در ادامه بحث تخصصی نقش نخبگان در سیاستگذاری مهندس جمیلی در ابتدا به الگو قرار دادن خیرین اشاره داشتند و به الگو سازی خوب تاکید کردند و در ادامه دکتر مصلی نژاد درباره تغییر در نوع نگاه در بیانات خود اشاره کردند و گفتند باید جامعه را به سمت عمل آگاهانه سوق دهیم . دکتر نایینی هم  به اطلاع رسانی و شبکه سازی اشاراتی داشتند  و افزودند خیریه ها در کوتاه مدت اثر بخشی بیشتری دارند.  همچنین دکتر اشتریان دبیر علمی کنفرانس الگوی فقر زدایی را مهم دانستند  و افزودند  باید بر سرمایه گذاری در الگوهای خیر و شبکه سازی خیرین توجه ویژه ای شود.