حضور مهندس جمیلی در جلسه دفاعیه دانشکده کارآفرینی

جلسه دفاعیه جناب آقای امید پویان فرد با عنوان میزان تأثیر گذاری استراتژی بازاریابی بر عملکرد صادرات (مطالعه موردی شرکت های روی زنجان) روز یکشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۷ در  دانشکده کارآفرینی  با حضور حاج اقا جمیلی و سرکار خانم جمیلی برگزار شد.