حضور مهندس جمیلی و خانم دکتر جمیلی درآیین نیکانه خیرین و واقفین دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی بنیاد نیکوکاری جمیلی، آیین نیکانه خیرین و واقفین دانشگاه تهران با حضور جمعی از خیرین، رئیس دانشگاه تهران، چهره های ماندگار دانشگاه، اعضای هیأت امنا و هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران در روز چهار شنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه برگزار شد.
در ابتدای آیین دکتر محمود کمره ای رئیس هیئت مدیره بنیاد ضمن خوشامدگویی به مهمانان، عنوان کرد: «در آیین نیکانه سال گذشته با مشارکت خیرین نیک اندیش ۲ میلیارد تومان برای صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران گردآوری شد و در اختیار صندوق قرار گرفت تا به صرف بورسیه دانشجویان متقاضی دانشگاه تهران برسد.»
رئیس هیئت مدیره بنیاد در ادامه افزود: «طبق اطلاعات مرکز مشاوره دانشگاه تهران در پایان سال ۱۳۹۷ از محل صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران،نیازهای ضروری تمامی دانشجویان اعلام شده از سوی مرکز مشاوره از محل صندوق نیکوکاری تامین اعتبار شد.»
دکتر کمره ای افزود: «از زمان تاسیس بنیاد حامیان دانشگاه تهران تعداد خیرین دانشگاه تهران حدود ۵۰ نفر بود و در حال حاضر تعداد خیرین به بیش از ۱۰۰ نفر رسیده است.»
در ادامه مراسم کتاب ماندگاران «بانک اطلاعات خیرین و واقفین دانشگاه تهران» رونمایی شد دربردارنده اطلاعات خیرین نیک اندیشی است که از سال های ابتدایی تأسیس دانشگاه تهران تاکنون وقف و هدایایی به دانشگاه تهران اهدا کرده اند، با حضور چهره های ماندگار دانشگاه تهران، دکتر کریم مجتهدی، دکتر نادعلیان و دکتر فرهنگی رونمایی شد.
بانک اطلاعات خیرین و واقفین دانشگاه تهران که به همت بنیاد حامیان دانشگاه تهران گردآوری و تدوین شده است، شامل اطلاعات خیرین نیک اندیش دانشگاه تهران از سال ۱۳۲۸ تاکنون است. خیرین نیک اندیش دانشگاه تهران در زمینه های بورسیه دانشجویان، ساخت، بازسازی و تجهیز ساختمان‌های دانشگاه تهران، اهدای اقلام فرهنگی، درمانی و ورزشی و نیز کمک به اندوخته و صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه و همچنین تخصیص مبالغی به‌منظور تأمین هزینه‌های جاری بنیاد حامیان دانشگاه وقف داشته اند و تعداد این خیرین به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسیده است.
در ادامه، تفاهم نامه اهدای ۵۰ میلیون تومان به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران و اختصاص منافع حاصل از آن به آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران با حضور خانم حوری سپهری خیر نیک اندیش و دکتر ساداتی نژاد مدیرعامل بنیاد امضا شد.
همچنین تفاهم نامه وقف یک باب واحد تجاری به ارزش ۳ میلیارد تومان توسط حاج آقا روحی به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران، با حضور این خیر نیک اندیش، دکتر نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، دکتر کمره ای، دکتر مصلی نژاد متولی بنیاد فرهنگی مصلی نژاد به امضا رسید.
در ادامه مراسم خیرین نیک اندیش،در افزایش سرمایه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه به ۷ میلیارد تومان مشارکت کردند.
جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی، رئیس هیئت امنای بنیاد نیکوکاری جمیلی، سرکار خانم دکتر شادی جمیلی، آقای مهندس رضا جمیلی و سرکار خانم الناز جمیلی هم مبلغ قابل توجهی به این صندوق کمک نمودند.