با برگزاری اختتامیه چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۹، نوبت به اعطای اعتبار حمایتی برگزیدگان نهایی این بخش رسیده‌است و بنیاد نیکوکاری جمیلی مطابق معمول هر سال و بر اساس دستورالعمل‌های تعیین شده طی جلسات کمیته مدیریت و برنامه‌ریزی جشنواره، حامی ایشان خواهد بود.

اعطای هدایای برگزیدگان چهارمین جشنواره در ۲ بخش «ایده‌پردازان» و «کسب و کارهای نوپا» بدین شرح است: