دانشجویان درس کارآفرینی سازمانی در کنار رهبر کارآفرین

در راستای تأکید دکتر محمود نیلی، رییس محترم دانشگاه تهران مبنی بر استفاده از شیوه های جدید در آموزش کارآفرینی، روز سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ کلاس درس کارآفرینی سازمانی، دکتر محمدرضا زالی در دفتر مهندس جمیلی، رهبر کارآفرین منتخب در چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین و مدیرعامل هولدینگ صنعتی-معدنی زرین معدن آسیا برگزار شد.

مهندس جمیلی، بنیانگذار بنیاد نیکوکاری جمیلی و سرای فرزانگان سالمندان هفت باغ مهربانی ضمن خوش آمد به دانشجویان، از دانشکده کارآفرینی به عنوان یک نهاد آموزشی که روش های عملی را برای دانشجویان خود بکار می برد نام برد.
وی در ادامه به تشریح کامل فعالیت های خود و سوابق حرفه ای هولدینگ صنعتی-معدنی زرین معدن آسیا پرداخت.
هولدینگ نامبرده دارای ۱۲ شرکت فعال هست که از این میان دو شرکت به نام های زرین معدن آسیا و کیمیای زنجان گستران در فرابورس فعالیت می کنند.

گفتنی است دانشجویان دانشکده کارآفرینی در سال ۱۳۹۵ از شرکت زرین معدن آسیا در استان زنجان بازدید کردند و در ادامه آن رویداد ایشان از دانشجویان ورودی جدید دعوت کردند تا از مجموعه بازدید کنند.

منبع : دانشکده کارآفرینی