دومین همایش خیرین ورزش یار کشور با حضور دکتر سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان در هتل المپیک با هدف تجلیل از خیران نمونه در عرصه ورزش برگزار شد.

در این همایش که استانداران و مدیران کل ورزش و جوانان استان ها نیز حضور داشتند از خیران ورزش یار سراسر کشور که در امر ورزش کمک های نقدی و غیر نقدی داشتند و در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی همکاری و اقدام خیرخواهانه داشتند ،تجلیل صورت گرفت.

در این مراسم از مهندس ابراهیم جمیلی، رئیس هیئت امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی از استان زنجان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.