با حضور کارکنان همیار، دومین گردهمایی کارکنان همیار بنیاد حامیان دانشگاه تهران با حضور کارکنان ۱۹ آبان ماه سال جاری در ساعت ۱۴ برگزار شد.

ابتدای مراسم دکترسید جواد ساداتی نژاد مدیر عامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران ضمن خیر مقدم به کارکنان همیار بنیاد حامیان عنوان کرد: «امروز شاهد برگزاری دومین دوره گردهمایی کارکنان همیار بنیاد حامیان هستیم،» وی به فعالیت اولیه بنیاد حامی دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: «سال اول چندین نفر از خیرین که صاحب صنایع بودند اندوخته های خود را کنار هم قرار داده و بنیاد را تشکیل دادند و در حال حاضر با پیوستن اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان با اهدای حداقل مبلغ برای حمایت از دانشگاه تهران تعداد خیرین دانشگاه تهران افزایش یافته است.» مدیرعامل بنیاد در ادامه افزود: «بالاترین سرمایه برای دانشگاه تهران مشارکت شما است که این مشارکت در حال رشد است و این بزرگترین افتخار برای دانشگاه محسوب می شود.»دکتر ساداتی نژاد ضمن اشاره به اینکه هنوز از مشارکت همیاری در کشور شاخص مشخصی وجود ندارد افزود: «مسیر ما روشن است و این نهال درحال رشد و قد کشیدن است.» مدیرعامل بنیاد در پایان سخنان خود گفت: «بی نهایت از همه شما همیاران کارمند تشکر می کنم. شما سرمایه های دانشگاه هستید و اصلا عدد در اینجا مهم نیست، بلکه این مشارکت شما است که قابل ستایش است و امیدوارم روزهای خوبی را درکنار بنیاد حامیان داشته باشید.»

سپس مهندس کاظم قلم چی عضو هیئت مدیره بنیاد به ایراد سخنرانی پرداخت و عنوان کرد: «کار شما کارمندان در دانشگاه تهران منحصر به فرد و هرسال در حال افزایش است و چنین مشارکت فعالی درهیچ دانشگاه و یا سازمانی وجود ندارد.»

وی در ادامه ضمن اشاره به پویش +۲ افزود: «این پویش اگر اتفاق بیفتد و هرکدام از شما بتوانید از خانواده و دوستان و آشنایان یک یا دو نفر معرفی کنید اتفاق بسیار مثبتی است که برای اولین بار در کشور در حوزه معرفی خیرین اتفاق می افتد.»

در ادامه برنامه دکتر آزاده جلالیانس عضو هیئت مدیره بنیاد ضمن خیرمقدم به همه کارمندان و و ابراز خوشحالی از حضور در کنار کارکنان همیار گفت: «احساس می کنم کارمندان حلقه واسطی بین بنیاد و دانشجویان هستند و کمک های مادی و معنوی دانشجویان نیز از همین طریق تامین می شود و نوع برخورد شما کارمندان با دانشجویان سال های سال در ذهن آن دانشجو ماندگار خواهد بود و تاثیر مثبتی از مجموعه درذهن ها نقش می بندد.»

وی افزود: «من همیشه گفته ام و تأکید می کنم هرجلسه و یا نشستی با حضور اعضای بنیاد برگزار می شود دوست دارم درکنار شما باشم و هرکمکی که از دستم بر می آید انجام دهم وامیدوارم با همفکری هم بتوانیم یاریگر دانشجویان باشیم.»

در پایان به منظور تقدیر از فعالیت های چندین ساله همیار نیک اندیش دانشگاه تهران خانم صغری علیشاهی هدیه ای از سوی بنیاد حامیان به ایشان اهدا شد.

در پایان گردهمایی خانم صغری علیشاهی، مدیر هماهنگی امور همیاران بنیاد حامیان دانشگاه تهران عنوان کرد: «اصلا مهم نیست در چه جایگاهی قرار داریم؛ مهم همکاری و مشارکت است و من به نوعی عضو کوچکی از خانواده بزرگ همیاران بنیاد حامیان دانشگاه تهران هستم.»