دکتر جمیلی به سمت رئیس کمیته جوانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شدند

یکی از راه های پیشرفت و ترقی هر کشوری سرمایه گذاری بر روی جوانان و نسل آینده شان می باشد. نسل جوان به عنوان نیروی فعال و متحرک، پرتلاش و با احساس میتواند نقش خوبی در پیشرفت یک جامعه داشته باشد با توجه به اینکه در  حال حاضر بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل میدهد در حکمی دکتر حسین عسگریان ابیانه مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۷  سرکار خانم دکتر شادی جمیلی را به  سمت رئیس کمیته جوانان حامیان فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کردند.