هفدهمین جلسه کمیته اشتغال دانشجویی بنیاد حامیان دانشگاه تهران روز یکشنبه بیست و هفتم مرداد ماه ۹۸ برگزارشد. در ابتدای جلسه، مسئول اجرایی کمیته گزارشی از اقدامات انجام شده شامل موارد اطلاع رسانی فعالیت های اجرایی، ارتباط با خیرین، رایزنی با مسئولین منابع انسانی برخی از شرکت ها و… ارائه دادند. در ادامه مهندس محمدی دبیر این کمیته، نیز از فعالیت های در دست اقدام جهت پشتیبانی سامانه اشتغال، توضیحاتی را مطرح نمودند. با پیوستن مهندس حجازی مدیر اجرایی و مشاور مدیرعامل شرکت پاناسونیک و  دکتر زالی عضو هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به حاضرین جلسه، که با ارائه نظرات و تجارب ارزشمند ایشان همراه بود، تشکیل چنین کمیته هایی در جهت ساماندهی اشتغال دانشجویی لازم و  نقش دانشگاه تهران در این میان نقشی موثر و بسیار ارزشمند شمرده شد.