دیدار رئیس هیئت امنای بنیاد نیکوکاری جمیلی با ریاست دانشگاه تهران

جناب اقای مهندس جمیلی و سرکار خانم دکتر شادی جمیلی روز شنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷ با ریاست محترم دانشگاه تهران ملاقاتی داشتند.

در ابتدای جلسه مهندس جمیلی ضمن تشکر از حضور ریاست  دانشگاه تهران در دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ، نظر ایشان را در جهت برگزاری هرچه مؤثرتر سومین جشنواره جویا شدند همچنین راهکار هایی را برای حمایت از ایده پردازان جشنواره اول و دوم مطرح نمودند . در ادامه دکتر محمود نیلی احمدآبادی  از برگزاری جشنواره دوم رضایت خود را اعلام کردند و در خلال پیشنهاد حضور دانشجویان بین الملل سومین جشنواره، نظر مساعد خود را در زمینه بین الملل و همچنین همکاری دانشگاه تهران را در جهت برگزاری هرچه بهتر و موثرتر جشنواره اعلام کردند. در این جلسه همچنین جناب آقای دکتر کمره ای ریاست جشنواره دوم  و جناب آقای دکتر زارعی دبیر جشنواره دوم به همراه دکتر غلامی از اعضای کمیته راهبردی جشنواره حضور داشتند . جناب آقای دکتر کمره ای از ایجاد مرکز نوآوری جشنواره اطلاعاتی را مطرح نمودند و جناب آقای دکتر زارعی همکاری پارک را با بنیاد جمیلی در این زمینه اعلام نمودند همچنین دکتر غلامی از فعالیت دبیرخانه دائمی جشنواره جهت حمایت از ایده پردازان مواردی را بیان کردند و در انتها  سرکار خانم دکتر جمیلی نیز ضمن تشکر از دکتر نیلی و همکاری مؤثر بنیاد حامیان دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از برگزاری هرچه بهتر جشنواره سوم ابراز امیدواری نمودند و خاطر نشان کردند دبیرخانه جشنواره همچنان با ایده پردازان جشنواره اول و دوم در ارتباط و در جهت حمایت از آنها فعالیت می نمایند .