روز چهارشنبه مورخ ۹۹.۴.۴ جناب آقای مهندس جمیلی، رئیس هیئت امنا بنیاد نیکوکاری جمیلی به‌همراه سرکار خانم دکتر جمیلی، عضو هیئت مدیره بنیاد نیکوکاری جمیلی، جناب آقای دکتر تاج الدین، مدیر عامل شرکت دانش بنیان آیرما و جناب آقای دکتر غلامی، دبیر کمیته مدیریت و برنامه‌ریزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، طی جلسه‌ای با جناب آقای دکتر سعادت، رئیس بنیاد ملی نخبگان، جناب آقای دکتر الستی و جناب آقای دکتر انبیاء دیدار نمودند.

جلسه با سخنرانی جناب آقای دکتر انبیاء پیرامون موضوعاتی در رابطه با بنیاد ملی نخبگان آغاز گردید و در ادامه جناب آقای دکتر غلامی با ارائه توضیحاتی در رابطه با فعالیت‌های بنیاد نیکوکاری جمیلی، این بنیاد را به حضار جلسه معرفی کردند.

حین جلسه ۳ کلیپ تصویری از ۳ دوره برگزار شده جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان نیز به تصویر درآمد و پس از آن جناب آقای مهندس جمیلی نکاتی را در خصوص همکاری بنیاد ملی نخبگان با دبیرخانه جشنواره  مطرح نمودند.

در این جلسه مقرر شد بنیاد ملی نخبگان تسهیلاتی را برای برگزیدگان جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در نظر گرفته و هم‌چنین این جشنواره را در انتخاب اساتید برگزیده و مطرح در حوزه علوم پایه نیز همراهی کند.

جناب آقای مهندس جمیلی در ادامه از جناب آقای دکتر سعادت خواستند تا به‌عنوان یکی از اعضا شورای سیاست گذاری جشنواره با ایشان همکاری کنند. جناب آقای دکتر سعادت نیز ضمن استقبال از این امر، از فعالیت‌های خیرخواهانه بنیاد نیکوکاری جمیلی و نیز برگزاری موفقیت آمیز ۳ دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان استقبال کرده و به حمایت‌ بنیاد ملی نخبگان از بنیاد نیکوکاری جمیلی و جشنواره طبق آئین نامه بنیاد ملی نخبگان اشاره کردند.

دکتر سعادت هم‌چنین ضمن تاکید بر جانشین پروری و پرورش نیروهای خیر جوان، در رابطه با امکان همکاری دیگر شعبات بنیاد ملی نخبگان در سایر استان‌های کشور با بنیاد نیکوکاری جمیلی نیز سخنانی را مطرح نمودند.

در پایان جلسه مقرر گردید تا رئیس بنیاد ملی نخبگان از پژوهشکده‌های گروه صنعتی معدنی زرین نیز بازدید به عمل آورند.