به گزارش روابط عمومی بنیاد حامیان دانشگاه تهران، بیست و ششم آذرماه ۱۳۹۸ جلسه کمیته اشتغال دانشجویی بنیاد حامیان دانشگاه تهران، برگزار شد. این جلسه که با حضور تیم فنی شرکت بهبود سیستم برگزار شد، درباره رفع نواقص فنی سامانه اشتغال تبادل نظر شد و در همین راستا جلسه ای در بیست و هشت آذر ۱۳۹۸ با شرکت مذکور برگزار شد و در این جلسه مقرر شد مهندس محمدی دبیر کمیته اشتغال بنیاد، نسبت به راه اندازی زیر ساخت های لازم برای ایجاد کانال تلگرام اشتغال بنیاد حامیان در فضای مجازی اقدام کنند. شایان ذکر است، طبق آمار در حال حاضر ۸۳۶ رزومه در سامانه اشتغال ثبت شده است و ۱۶ شرکت معتبر با سامانه در حال همکاری می باشند. در همین راستا هدف نهایی کمیته اشتغال بنیاد حامیان دانشگاه تهران، معرفی ۱۰۰۰ نفر از فارغ التحصیلان ثبت نام کننده در بازه زمانی دو ماهه به بازار کار است، که در این راستا رایزنی های اولیه با شرکت های بزرگی نظیر کاله، یونی، لیور، دنون، توس سخت و فن آپ صورت گرفته است