در روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ جلسه کمیته اشتغال باحضور جناب آقای دکتر غلامی از بنیاد حامیان دانشگاه تهران ،آقای مهندس محمدی از شرکت بهبود سیستم و خانم دکتر جمیلی از بنیاد نیکوکاری جمیلی برگزار گردید.
در این جلسه مهندس محمدی سامانه ی جدید اشتغال را معرفی و توضیحاتی در این خصوص ارائه نمودند.در ادامه خانم جمیلی ضمن تشکر از شرکت بهبود سیستم بابت راه اندازی سامانه ای کامل وکاربردی، به تداوم جلسات و ادامه روند روبه رشد کمیته تاکید داشتند.
همچنین دکتر غلامی با ابراز خرسندی از فعالیت های صورت گرفته،حمایت بنیاد حامیان دانشگاه تهران از طرح اشتغال دانشجویی را مطرح نمودند و برای این کمیته موفقیت و پیشرفت در آینده ای نزدیک آرزو کردند.