به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، بابک ضیاء پنج‌شنبه شب در بازدید از هفت باغ مهربانی(خانه سالمندان زنجان) با بیان اینکه کار بسیار خوبی در این مرکز برای ساماندهی سالمندان انجام شده است، اظهار کرد: این گونه اقدامات خیر باید بیشتر شود.

وی با بیان اینکه جامعه هدف از کودکان کار تا جامعه سالمندی باید مورد حمایت قرار گیرند، تصریح کرد: این حمایت‌ها باید به صورت مستمر ادامه پیدا کند.

عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با بیان اینکه مردم باید بیشتر با مشکلات و همچنین حمایت‌های صورت گرفته آشنا و در جریان قرار گیرند، ابراز کرد:  آگاهی عموم در این رابطه کم بوده و باید افزایش پیدا کند.

ضیاء با اشاره به اینکه رسانه‌ها در این رابطه مهم بوده و اثرگذار هستند، خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی در زمینه حمایت از این جوامع مهم بوده و باید صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در مراکز نگهداری سالمندان باید برنامه‌ها همراه با سرگرمی و اشتغال باشد، گفت: نباید این گونه مراکز تنها برای نگهداری افراد باشد.

عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه امید به زندگی همراه با کار به وجود می‌آید، اظهار کرد: خلاقیت در این افراد را می‌توان با استعدادیابی انجام داد.

 

*سالمندن و افراد بازنشسته گنجیه گرانبهایی هستند

محمد حسن مبارکی هم در این بازدید با بیان اینکه فضای این مرکز بسیار خوب بوده و رو به رشد است، اظهار کرد: در آینده با توجه به افزایش جمعیت سالمندی به این مدل مراکز نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه برای سالمندان باید برنامه‌های اوقات فراغت برنامه‌ریزی و اجرایی شود، تصریح کرد: می‌توان برنامه‌ریزی کرد تا خانواده‌ها سالمندان را صبح به این مراکز آورده و شب بار دیگر آنها را با خود به کانون خانواده برده و این رویه ادامه داشته باشد.

معاون پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه زنجان با تاکید بر اینکه باید از تجربه سالمندان و بازنشستگان که ۳۰ سال تجربه کاری و … داشته استفاده کرد، خاطرنشان کرد: سالمندن و افراد بازنشسته گنجیه گرانبهایی هستند که باید از تجربه آنها استفاده کرد.

مبارکی با بیان اینکه کارآفرینی در حوزه سالمندان ایده جدید و خوبی بوده که می‌توان از آنها استفاده کرد، ابراز کرد: کارآفرینی سالمندان می‌تواند موضوع پایان نامه دانشجویان در دانشگاه‌ها باشد.

محمدعلی مرادی مدیر گروه توسعه دانشکده کارآفرینی دانشگاه زنجان نیز با بیان اینکه در این مرکز محیط بسیار خوبی برای سالمندان و مناسب با سن و طبیت آنها ایجاد شده است، اظهار کرد: بین سال‌های ۱۴۲۰ تا ۱۴۳۰ جمعیت سالمندی کشور افزایش پیدا خواهد کرد چرا که متولدین سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ وارد دوران سالمندی می‌شوند.