جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار می‌کند:

«سلسله وبینارهای رایگان مهارت‌های تخصصی کسب و کار»

جشنواره اندیشمندان ودانشمندان جوان در نظر دارد در راستای ارتقا سطح دانش جوانان در حوزه کسب و کار و توسعه مهارت‌های فردی و گروهی جامعه در این حوزه و نیز به مناسبت گرامیداشت ماه مبارک رمضان، ۶ وبینار علمی در ۶ حوزه متفاوت از کسب و کار را توسط اساتید برتر هریک از بخش‌های مذکور برگزار نماید.

شرکت کنندگان می‌توانند به صورت رایگان در این دوره‌های مجازی ثبت نام نمایند.