چهارمین جلسه کمیته جوانان حامی فناوری تشکیل شد

چهارمین جلسه کمیته جوانان حامی فناوری روز سه شنبه ۳ اردیبهشت ماه در دفتر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد .

در ابتدای جلسه جناب اقای دکتر عسگریان ابیانه مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین از اقدامات انجام شده در کمیته های بین الملل و ارتباط با صنعت این ستاد خبر دادند و افزودند در تلاشیم طبق چارچوب برنامه راهبردی مصوب شده اقدامات اجرایی را انجام دهیم و از نیروی جوان در جهت ورود به عرصه خیر کمک بگیریم . در ادامه سرکار خانم دکتر جمیلی رئیس این کمیته از اقدامات و رایزنی های انجام شده با بنیاد حامیان دانشگاه های برتر کشور و استفاده از پایان نامه های دانشجویی مرتبط در جهت روش های جذب خیرین جوان خبر دادند. همچنین خانم دکتر جمالی از تدوین و نگارش کتابی در جهت معرفی و ارتباط با بنیادهای خیریه سراسر کشور خبر دادند. در ادامه با روشن شدن برخی از اهداف و خط مشی این کمیته، اعضای حاضر در جلسه پیشنهادات خود را ارائه دادند و از دو جنبه کلی گرایانه و جزئی، نیاز و توانمندی های این کمیته را مطرح نمودند. در پایان راهکارهایی جهت تدوین آیین نامه اجرایی کمیته نیز مطرح گردید.